“คลัง” ชี้ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยไม่ง่าย เงื่อนไขเคร่งครัด เน้นเจาะนักลงทุนระยะยาว-ศักยภาพสูง

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมีมาตรการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยการเปิดให้ต่างชาติมีศักยภาพสูงซื้อที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย 1 ไร่ นั้น เป็นการแก้กฎกระทรวงฉบับเดิมเมื่อปี 2545 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้ามาลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนระยะยาว

อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวยังมีอีกหลายเงื่อนไขที่นักลงทุนต่างชาติต้องปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากต้องการซื้อที่ดินในประเทศไทย ซึ่งก็มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วน

“ที่ผ่านมากฎกระทรวงมหาดไทยปี 2545 มีข้อจำกัดหลายประการ การแก้ไขกฎกระทรวงครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนที่มีศักยภาพมาลงทุนในประเทศเท่านั้น”

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เสนอขอให้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ไปจนถึงปี 2567 นั้น กระทรวงการคลังรับทราบข้อเสนอดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียด อย่างไรก็ดี หากมีการปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงนั้น ก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อรายได้ท้องถิ่นลดลงรัฐบาลก็ต้องจัดสรรงบประมาณชดเชยให้ ขณะที่รัฐบาลก็มีงบประมาณอย่างจำกัดเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมชคลัง กล่าวว่า การพิจารณาการให้นักลงทุนที่มีศักยภาพสูงมาลงทุนในประเทศ มาซื้อที่ดินในประเทศ ต้องพิจารณาในหลากหลายมุมด้วย นอกจากนักลงทุนที่นำเม็ดเงินมาลงทุนแล้ว ยังนำความรู้ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้กับคนไทยด้วย เพราะกลุ่มนักลงทุนที่จะสามารถซื้อที่ดินได้นั้น ต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของประเทศไทยอย่างเข้มงวดด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ที่จะเข้ามาซื้อที่ดิน โดยไม่ปฎิบัติตามกฎหมายประเทศไทย