TOP ชี้ขาดทุนสต๊อกน้ำมัน-อัตราแลกเปลี่ยน ฉุดกำไรไตรมาส 3 ดิ่งอยู่ที่ 11.71 ล้าน

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ไทยออยล์แจงกำไรไตรมาส 3/2565 วูบเหลือเพียง 11.71 ล้านบาท เหตุขาดทุนทั้งสต๊อกน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน ชี้แนวโน้มไตรมาส 4 นี้ภาพรวมธุรกิจการกลั่นดีขึ้นตามความต้องการใช้น้ำมันในช่วงฤดูหนาว มั่นใจแผนการลงทุนและขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายนพดล ปิ่นสุภา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 3/2565 ว่า ไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 124,174 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ำมันอยู่ที่ 8.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้กลุ่มไทยออยล์ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน 9,238 ล้านบาท และมี EBITDA ติดลบ 568 ล้านบาท เมื่อรวมกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงินจำนวน 5,090 ล้านบาทและผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,710 ล้านบาท หลังหักค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ทำให้ในไตรมาส 3/2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 11.71 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,062.67 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือนปี 2565 ไทยออยล์มีกำไรสุทธิ 32,521.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 7,545.35 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก รวมถึงการอ่อนค่าของค่าเงินบาทในช่วงเวลานี้ ไทยออยล์ได้มีการบริหารป้องกันความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนจากสถาณการณ์ดังกล่าว

นายนพดลกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในหลายประเทศทั่วโลกคลี่คลายลง ทำให้เกิดการผ่อนคลายการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ประกอบกับความต้องการใช้เชื้อเพลิงสำหรับทำความร้อนในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจการกลั่นช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ หลังประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ไทยออยล์สามารถระดมเงินทุนได้ถึง 10,368 ล้านบาท ซึ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ดังนั้น ไทยออยล์จึงเร่งเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจตามแผนการลงทุนที่วางไว้ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการต่อยอดไปยังธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ได้แก่ การลงทุนโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project) ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 87% และ การลงทุนในธุรกิจโอเลฟินที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งขยายตลาดและกระจายผลิตภัณฑ์ไปสู่ต่างประเทศในระดับภูมิภาค และแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต เพื่อลดความผันผวนจากอุตสาหกรรมพลังงาน และนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยืน